Het etiket van je bier, wat is verplicht?

Bier is een voedingsmiddel. Daarom is de informatie op het etiket van je bier aan regels gebonden. Wij nemen je mee in de belangrijkste onderdelen van de wetgeving. En de meest gemaakte fouten. Tot slot hebben we een paar tips over hoe je problemen met je etiket kunt voorkomen.


1. De wetten en regels rondom het etiket van je bier

Er is een aantal wetten en regels van toepassing:

 • Europese wet 1169/2011: dit zijn regels voor de gehele EU rondom etikettering van levensmiddelen.
 • WIL: Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen, waarin specifieke Nederlandse vereisten staan.
 • EG178/2002: dit zijn regels met betrekking tot de traceerbaarheid van je bier.
 • EG1333/2008: dit zijn regels over additieven en hoe je deze mag gebruiken in je bier.

Daarnaast is het afhankelijk van je situatie vereist of aan te raden om te voldoen aan aanvullende eisen en standaarden:

2. De meest gemaakte fouten op een bier etiket


We zien regelmatig flesjes en blikjes waar iets misgaat met het etiket:

 1. Allergenen niet of niet juist weergegeven. Dit is gelijk ook een fout die ernstige gevolgen kan hebben voor je klanten.
 2. Geen of te weinig informatie over de verantwoordelijke exploitant van het bier. Waar kunnen klanten heen bij een klacht? Wie is verantwoordelijk?
 3. Productbenaming. Is het Bier? Alcoholarm bier? Bokbier? Is de omschrijving duidelijk genoeg?
 4. Een etiket dat niet (ook) in de Nederlandse taal is opgesteld. Dit is echt verplicht in Nederland.
 5. Missende ingrediënten. Staat echt alles erop wat er in zit?

3. De belangrijkste vereisten van een bier etiket


Onderstaande lijst kun je gebruiken als hulpmiddel om de belangrijkste vereisten te checken:

 • De warenwettelijke benaming (Bier, Alcoholarm bier etc).
 • Het alcohol percentage, volgens de juiste aanduiding.
 • De ingrediënten declaratie, met de allergenen vetgedrukt, cursief of onderstreept.
 • Bij alcoholarm bier <1,2% alcohol: de voedingswaardetabel. Let op! dit gaat waarschijnlijk binnenkort ook voor bier >1,2% gelden.
 • Netto inhoud.
 • De vereiste lettergrootte van (meestal) minimaal 1,2mm.
 • De naam en het adres van de verantwoordelijke exploitant.